مجتمع آموزشی برگزیده نو

گواهینامه وزارت صمت – با لوگو برگزیده نو

 

%first_name% %last_name% عزیر . در صورت عدم دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی خود به صورت اتوماتیک میتوانید بر روی دکمه دریافت گواهینامه کلیک نمایید.